Loading...

Chính sách bảo mật

Đảm bảo an toàn giao dịch

FiVIP sử dụng các phần mềm kĩ thuật để bảo vệ thông tin và việc thanh toán của bạn, cụ thể như sau:

Sử dụng phần mềm Secure Sockets Layer (SSL) để bảo vệ thông tin của Khách hàng trong quá trình chuyển dữ liệu bằng cách mã hóa thông tin Khách hàng nhập vào.

Khi Khách hàng truy cập fivip.vn, chúng tôi sẽ đặt một số File dữ liệu nhỏ gọi là Cookies lên đĩa cứng hoặc bộ nhớ máy tính của Khách hàng. Một trong số những Cookies này có thể tồn tại lâu để thuận tiện cho bạn trong quá trình sử dụng, ví dụ như: lưu Email của bạn trong trang đăng nhập để bạn không phải nhập lại v.v…Chúng tôi sẽ mã hóa các File Cookies để bảo mật, bạn có thể cấm Cookies trên trình duyệt của mình nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến quá trình sử dụng fivip.vn của bạn.

Để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh, bạn lưu ý và tuân thủ các nội dung cam kết như sau:

Khách hàng không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng e-mail, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những mất mát Khách hàng có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của Khách hàng qua internet hoặc e-mail.

Khách hàng tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Khách hàng

Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ của Khách hàng. Đây là các thông tin mà FiVIP cần Khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để FiVIP liên hệ xác nhận khi Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

FiVIP cũng lưu trữ bất kỳ thông tin nào bạn nhập trên website hoặc gửi đến fivip.vn. Những thông tin đó sẽ được sử dụng cho mục đích phản hồi yêu cầu của Khách hàng, đưa ra những gợi ý‎ phù hợp cho từng Khách hàng khi mua sắm tại fivip.vn, nâng cao chất lượng hàng hóa dịch vụ và liên lạc với Khách hàng khi cần.

Ngoài ra, các thông tin giao dịch gồm: lịch sử mua hàng, giá trị giao dịch, phương thức nhận Thẻ quà tặng điện tử và thanh toán cũng được FiVIP nhằm giải quyết những vấn đề có thể phát sinh về sau

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho FiVIP về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng.

Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và FiVIP.

Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng.

Liên lạc và giải quyết với Khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website.

Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam.

Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại FiVIP.

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: FiVIP sẽ hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của Khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Khách hàng.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của FiVIP.

Phương thức và công cụ chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của Khách hàng

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân;

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến FiVIP. Khi tiếp nhận những phản hồi này, FiVIP sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin. Email tiếp nhận thông tin khiếu nại: support@fivip.vn

Bảo mật thông tin khách hàng

fivip.vn sử dụng phần mềm Secure Sockets Layer (SSL) để bảo vệ thông tin của khách hàng quá trình chuyển dữ liệu bằng cách mã hóa thông tin bạn nhập vào.

Khách hàng có trách nhiệm tự bảo vệ mình trước sự tiếp cận thông tin về mật khẩu khi dùng chung máy tính với nhiều người. Khi đó, Khách hàng phải chắc chắn đã thoát khỏi tài khoản sau khi sử dụng dịch vụ của fivip.vn.

fivip.vn cam kết không cố ‎‎ý tiết lộ thông tin khách hàng, không bán hoặc chia sẻ thông tin khách hàng của fivip.vn vì mục đích thương mại vi phạm những cam kết giữa fivip.vn với Khách hàng

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của fivip.vn chỉ được áp dụng tại www.fivip.vn. Nó không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba khác đặt quảng cáo hoặc có liên kết tại fivip.vn. Khách hàng nên tham khảo và phân biệt rõ sự khác biệt trong chính sách bảo mật thông tin khách hàng của những website này